Abonneren  Inloggen

VCA in de grafimedia & sign: nut of noodzaak?

13 september 2023

Onlangs bezocht ik een signbedrijf met een VCA-certificaat. Elke 3 jaar worden zij geaudit op alle aspecten van VCA. Heel interessant. Zelf heb ik ook mijn VCA-diploma. Ik wilde nu vooral meer weten over de VCA-auditnorm om me er verder in te verdiepen. Voor u is de belangrijkste vraag: biedt een VCA-certificaat voor bedrijven in onze branche toegevoegde waarde?

De VCA stamt uit de bouw- en aannemerssector. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, en richt zich – uiteraard – op de veiligheid, gezondheid en milieuaspecten in risicovolle werkomgevingen. Weliswaar zijn er in onze branche over het algemeen minder (fysiek) gevaarlijke – lees: risicovolle – werkzaamheden dan in de bouw, toch zijn er situaties waarin VCA-normen aan de orde kunnen zijn. Bijvoorbeeld als er op hoogte wordt gewerkt bij signmontage op industriële locaties of bouwplaatsen, of in magazijnen waar voorraden op grote hoogte moeten worden gepakt of waar montagewerkzaamheden plaatsvinden met steigerbouwdelen.

Steeds vaker vragen opdrachtgevers om een VCA-certificaat of eisen ze dat projectbetrokken werknemers over een VCA-certificaat beschikken. In dat geval vergroot dit certificaat de kansen om aan bepaalde projecten deel te mogen nemen.

VCA en de Arbowet

Het VCA-certificaat omvat een aantal wettelijke regels die de Arbowet voorschrijft aan bedrijven. Heb je als bedrijf een VCA-certificaat, dan kun je aantonen dat je voldoet aan de verplichtingen die betrekking hebben op veilig werken en het naleven van veiligheids- en gezondheidsprocedures.

Maar VCA biedt meer voordelen; het helpt een veiligere werkomgeving te bevorderen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten, waardoor het aantal ongevallen (en dus verzuim) vermindert en ook een veilige werkcultuur wordt bevorderd. Daarnaast kan VCA het imago van een bedrijf versterken in termen van professionaliteit en betrokkenheid bij veiligheid.

Samengevat: een VCA-certificaat biedt het bedrijf meerwaarde en kan dus nuttig zijn, maar is niet altijd een absolute noodzaak. Het is vooral afhankelijk van het type werkzaamheden dat voor klanten of in het eigen bedrijf wordt uitgevoerd en de eisen die de werkgever of opdrachtgever stelt.

Werk je in de sign- of grafimediabranche en wil je weten of VCA relevant is voor jouw specifieke situatie? Neem dan contact met mij op.

Eva Bouwman-van Gelder is Adviseur Arbo & HR bij Dienstencentrum. Je kunt haar bereiken via e.bouwman@dienstencentrum.com.